انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

داشتن یک برنامه اثر بخش مدیریت تداوم کسب و کار، تأثیر مهمی در موفقیت کسب و کار هر سازمانی دارد. تجربه نشان داده می باشد که بیش از  %50 کسب و کارهایی که برنامه ای برای استمرار کسب و کار نداشتند، نهایتاً ورشکست شده اند. امروزه نیاز برای کسب اطمینان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر میزان خود رسیده می باشد زیرا که امروزه سازمان های جدید 24 ساعت شبانه روز طی 7 روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگی و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن بعضی از خدمات فناوری اطلاعات به زمانی کمتر از ساعت می رسد(دویست، 2009). تجربه و چارچوب مدیریت تداوم کسب و کار شرکت اینفوامن به شما کمک می کند تا از نقاط حساس و ضربه پذیر کسب و کار خود آگاه و با ایجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازمانی مناسبی کسب کرده و در زمان های وقوع حوادث با اجرای برنامه ای مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرایطی اطمینان حاصل نمایند. پس بایستی با برنامه ریزی منسجم از تداوم ارائه این خدمات حتی در زمان وقوع حوادث احتمالی اطمینان حاصل پیدا نمود؛ این امر در قالب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار محقق می گردد. این سیستم به عنوان یک چارچوب مدیریتی و کل نگر، در راستای تعیین تهدیدها و صدمات احتمالی که می تواند بقای سازمان را به خطر اندازد و ایجاد امکان و توانمندی جهت بازیابی و ارایه پاسخ مناسب به وقایع در جهت حفظ منافع ذی نفعان، شهرت و فعالیت های ارزش افزای سازمان می باشد. اهدافی که در استمرار کسب وکار و پیاده سازی سیستم مدیریت استمرار کسب وکار بدنبال تحقق آن هستیم عبارتند از(هیلز[1]، 2007):

 • بقای شرکت
 • کسب سود و حفظ درآمدها
 • استمرار کسب وکار تازه تاسیس
 • حفظ برند و تصویر شرکت
 • با در نظر داشتن اهداف فوق الذکر مشخص می باشد که مدیریت بحران به معنای برنامه ریزی و عملکرد کسب وکار در شرایط بحرانی با اهداف فوق سازگار می باشد.
  نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان
  2ـ20ـ بحران مالی در سطح شرکت
  وقوع بحرانهای مالی (در سطح شرکت) در اواخر قرن بیستم، به بیشترین میزان ممکن پس از دهه1930 میلادی رسید. مطالعه تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع بحران مالی در سطح شرکت[2] حاکی از آن می باشد که در ادبیات مربوطه، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی بهره گیری گردیده می باشد. اصطلاحات فوق دارای تفاوتهای جزئی با یکدیگر بوده که در ادامه تفاوتهای آنها تشریح می گردد. عجز و درماندگی مالی[3]  بدین معناست که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری، به میزان قابل توجهی از نرخ بازده سرمایه گذاریهای مشابه کمتر می باشد. معیار مورد بهره گیری دیگر بدین مقصود، هزینه سرمایه شرکت می باشد. بر اساس این معیار، در صورتی که متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت کمتر از هزینه سرمایه آن باشد، عنوان می گردد که شرکت دچار عجز و درماندگی مالی شده می باشد. ممکن می باشد یک شرکت برای سالیان متمادی دچار عجز و درماندگی مالی باشد اما با این تفاصیل توانایی پوشش بدهی های جاری خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهی[4] یکی دیگر از وضعیت های مرتبط با بحران مالی در سطح شرکت می باشد. این وضعیت همواره بین بدهکار شرکت و یک گروه بستانکار واقع می گردد. قصور در مواقعی اتفاق می افتد که شرکت در پرداخت اصل یا بهره بدهی بلندمدت خود کوتاهی می نماید. این نوع بحران بسیار رایج بوده و معمولاً مشکل حادی ایجاد نمی نماید. ناتوانی در پرداخت بدهی[5]  واژه دیگری می باشد که به شیوه ای فنی تر مورد بهره گیری قرار می گیرد. ناتوانی در پرداخت بدهی به معنای فقدان نقدینگی کافی به مقصود پرداخت بدهی های شرکت در سررسید می باشد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج ترین علت های رسمی اعلام ورشکستگی می باشد. هنگامی که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع دارایی های آن تجاوز نماید، عنوان می گردد که شرکت ورشکست شده می باشد. ورشکستگی[6]  نوع دیگری از بحران مالی بوده که حادترین معضلات را برای شرکتها ایجاد می نماید. همان گونه که قبلاً عنوان گردید ورشکستگی هنگامی اتفاق می افتد که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع داراییهای آن تجاوز نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می گردد. خاطر نشان می گردد که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته می باشد(مازار یزدی، صفرزاده،1389).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  [1] . Hiles
  [2] . Corporate Distress
  [3] . Failure
  [4] . Default
  [5] . Insolvency
  [6] . Bankruptcy

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید