قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت های سهامی طبق مفاد ماده 140 قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 موظف اند همه ساله 5% سود خالص خود را بعنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرند. به موجب این ماده احتساب اندوخته قانونی تا زمانی که به میزان 10% سرمایه قانونی شرکت بالغ گردد الزامی می باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت نبوده و قابل تقسیم نیز نمی باشد.
 

ب) اندوخته توسعه و تکمیل
محدودیت در توزیع سود سهام ممکن می باشد از تصمیمات مدیریت یا مجمع عمومی صاحبان سهام موسسه ناشی شده باشد. مثلاً مدیریت موسسه ممکن می باشد بخشی از سود انباشته را برای  توسعه آتی موسسه در نظر بگیرد، این اندوخته از نوع اختیاری می باشد، در بعضی از موارد از معافیت های مالیاتی نیز برخوردار می گردند و در اصطلاح یک اندوخته سرمایه ای می باشد.
 

ج) اندوخته عمومی و احتیاطی

اندوخته احتیاطی برای تقویت بنیه مالی موسسه جهت مقابله در برابر زیانهای احتمالی یا استثنایی در آینده مقصود می گردد، اصولاً اندوخته احتیاطی بر خلاف اندوخته قانونی الزامی نیست و به همین جهت نرخ یا مبلغ این اندوخته در اساسنامه یا در مجمع عمومی صاحبان  سهام تعیین می گردد و به همین اعتبار لازم الاجرا می باشد.
 

 

 

2-3-2  منابع خارجی                                                                                                   
منابع خارجی منابعی هستند که در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت، بوسیله ایجاد بدهی و یا انتشار سهام اقدام به جذب سرمایه می کنند. مقصود از ایجاد بدهی، استقراض و یا انتشار اوراق قرضه می باشد که مستلزم توانایی شرکت ها برای پرداخت اصل و بهره (تعهدات) وجوه می باشد. انتشار سهام شامل انتشار سهام عادی و سهام ممتاز می باشد از آنجا که منابع مالی خارجی می تواند مبالغ کلانی را در اختیار شرکت ها قرار دهد لذا در میان منابع مالی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.
 

2-3-2-1  منابع کم هزینه                                                               
یکسری از منابع مالی هست که در ارتباط با شرکت و مشتریان و بستانکاران ایجاد می گردد و سهل الوصول و کم هزینه می باشد هر چند که نسبت به منابع دیگر قادر به جذب وجوه هنگفت مالی نیست. از  جمله این گروه میتوان به موارد زیر تصریح نمود.
 

الف)بستانکاران تجاری                                                                        
خرید نسیه کالا از عرضه کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آالات موجب می گردد که موسسات تجاری پرداخت وجوه و یا خروج نقدینگی را به تعویق بیاندازد تا در فاصله فی مابین خرید کالا و سررسید پرداخت کالا، از این وجوه در پروژه های کوتاه مدت بهره گیری کنند.
 

ب) پیش دریافت از مشتریان                                                                                       
موفقیت این روش به جایگاه محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد این شیوه تامین مالی امکان پذیر می باشد.           
 

ج) هزینه های پرداختنی
در این شیوه شرکت ها پرداخت هزینه های تحقق یافته خود را به بعد موکول می کنند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید