تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتایج حاصل از فرضیات سه و چهار مبین این می باشد که شرکت هایی که خطای پیش بینی سود بالاتری دارند از محافظه کاری شرطی کمتری بهره گیری می نمایند و یا به بیانی دیگر شرکت هایی که محافظه کاری شرطی کمتری بهره گیری می نمایند سود پیش بینی شده آنها از قابلیت اعتماد کمتری برخوردار می باشد. در ادامه نتایج نشان دهنده این بود که معیار تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی و نیز هر دو عامل عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر معناداری ندارند. در واقع همانگونه که مبرهن می باشد معیار خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی اثر معناداری دارد در حالیکه همین معیار بر محافظه کاری غیر شرطی فاقد تاثیر می باشد، دلیل آن را می توان اینگونه اظهار نمود که معیار خطای پیش بینی سود شاخصی مبتنی بر عوامل منتج از صورت سود و زیان می باشد لذا می تواند بر محافظه کاری شرطی (که در واقع مبتنی بر دیدگاه سود و زیانی می باشد) تاثیر گذار باشد. همچنین عدم تاثیر گذاری معیار تغییر پذیری بازده بر هر دو نوع محافظه کاری می تواند مبین این موضوع باشد که تغییر پذیری و نوسانات بازده شرکت در سال های گذشته نمی تواند بر محافظه کاری شرکت اثر گذار باشد و در واقع می گردد بیان نمود که بازده سهام عاملی نیست که بتوان با آن میزان محافظه کاری در گزارشات مالی را تحلیل نمود و بهتر می باشد جهت مطالعه ارتباط عملکرد اطلاعاتی با محافظه کاری سایر معیارهای عملکرد اطلاعاتی را آزمون نمود.

5-5- پیشنهادات پژوهش

5-5-1- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش

با عنایت به نتایج حاصل از فرضیه های اول و دوم پژوهش مبنی بر اینکه عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر دارد، می توان به سهامداران و سایر سرمایه گذاران پیشنهاد نمود که برای تصمیم گیری های خود همواره محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را در نظر داشته باشند و به آن توجه نمایند، زیرا با در نظر داشتن نتایج حاصل شده از این فرضیات، بهتر می باشد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بیشتر به سمت شرکت هایی تمایل پیدا کنند که محافظه کاری شرطی کمتر و محافظه کاری غیر شرطی بیشتری دارند، زیرا در این صورت عملکرد مدیریتی آنها سطح مناسبتری را نشان می دهد.
باتوجه به یافته های فرضیه های سوم و چهارم پژوهش بدین توضیح که از شاخص های عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) تنها خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی تاثیر منفی و معناداری دارد، می توان عنوان نمود که سهامداران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند با بهره گیری از میزان محافظه کاری شرطی بهره گیری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میزان اتکا به اطلاعات آن شرکتها را برآورد نمایند، به این شکل که هرچه شرکت از محافظه کاری شرطی بیشتری بهره گیری نماید، خطای پیش بینی سود کمتر و در نتیجه اطلاعات قابل اتکای بیشتری ارائه می نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید