ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3 ـ 5  روش و ابزار گردآوری داده ­ها
مرحله گردآوری داده­ها، آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق یافته­های میدانی و کتابخانه­ای را گردآوری می­کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن­ها از طریق طبقه­بندی و سپس تجزیه و تحلیل می­پردازد و فرضیه­های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می­دهد و در نهایت حکم صادر می­کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن­ها می­یابد (حافظ­ نیا، 1381، 162).
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات، منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب­ها و بهره گیری از اینترنت جمع­آوری شده می باشد. جمع­آوری اطلاعات با بهره گیری از اطلاعات اولیه شرکت­ها بوده می باشد؛ یعنی اطلاعات و داده­های مورد نیاز پژوهش کلاً از روش کتابخانه­ای، با بهره گیری از نرم افزار ره آورد جدید و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت­های مالی اساسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های 1390 ـ 1385 بدست آمده­اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت­های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت­های مالی از سایت اطلاعاتی بورس [1]مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از :

 • ابزار نظاره جهت استخراج مقادیر مربوط به متغیرهای شناسایی شده از اسناد و اطلاعات شرکت های نمونه
 • جدول تلخیص اطلاعات جهت اختصار کردن مقادیر متغیرها
 • بانکها و نرم افزارهای به روز شده اطلاعاتی و اینترنت
 • اسناد و گزارشات مالی شرکتها
 • اطلاعات و داده های حسابداری “تدبیر پرداز” و “ره آورد جدید” و بانک مرکزی
 • اطلاعات سایت­های مختلف اینترنتی مانند com و tsetmc.com و www.rdis.ir
 • کتاب
 • مقالات مرتبط
 • اینترنت
 • منابع کتابخانه ای
 • 3-6 قلمرو پژوهش
  قلمرو پژوهش چارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
  قلمرو مکانی پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با درنظرگرفتن معیارهای ذکر گردیده به تعداد … شرکت  به عنوان نمونه مطالعاتی می باشد .
   قلمرو  زمانی پژوهش
  دوره زمانی پژوهش شامل از ابتدای سال 1385 تا پایان سال1390 بر مبنای گزارش های مالی منتشره در بورس اوراق بهادارتهران می باشد .
  قلمرو موضوعی پژوهش
  در این پژوهش، مطالعه ارتباط بین ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد کنکاش قرار می گیرد.
  [1] . www . Ir Bourse . com

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:

 • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
 • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،

 • دیدگاهتان را بنویسید