قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- فرضیه کارایی بازار
فرضیه بازار کار یک مفهوم اصلی در سرمایه‌گذاری می باشد و مفهومی می باشد که کانون اصلی علوم مختلف طی 30 سال بوده می باشد. فاما بازار کارآ را بازاری می‌داند که در آن تمام اطلاعات موجود در مورد قیمت بازار منعکس می گردد. او می‌گوید بازارها می‌توانند در سه سطح مختلف ضعیف، نیمه قوی و قوی کارا یا موثر ‌باشند. اگر بازاری کارا و ضعیف باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از اطلاعات مربوط به قیمت مانند اطلاعات درآمد گذشته نفع ببرد. کارایی یا راندمان از نوع نیمه قوی سوددهی را از هر نوع اطلاع رسانی عمومی مثل اعلام اخبار مستثنی می کند. در نهایت اگر بازار کارا، قوی باشد، اطلاعات داخلی بایستی قیمت را در برگیرد به طوری که نمی‌توان از آن سود یا نفع برد. به گونه اختصار اگر بازاری کارا باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند امیدوار باشد تا بهتر از بازار اقدام کند. جنسن این بیانیه را این‌گونه تعریف می کند بازار در صورتی کارا می باشد که احتمال ایجاد سود اقتصادی وجود نداشته باشد، سود اقتصادی درآمدی می باشد که دارای ریسک و هزینه افزوده می‌باشد. اتفاق آرای عمومی این می باشد که بازارها بایستی کارا و از نوع نیمه قوی باشند (کاهان، 2010).
در نظریه بازار کارا فرض بر این می باشد که سرمایه­گذاران اطلاعات چاپ گردیده شرکت­ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می­دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می­گردد. ضمناً واکنش سرمایه­گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه­گذاران از اطلاعات چاپ گردیده اثر می­گذارد، به همین علت فرصت­های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت­های تعادلی جدید شکل می­گیرند (سعیدی 1390، 7).
2-9-1 در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه هست
1- کارایی اطلاعاتی[1]: وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع آن بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شوند به سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارند. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می باشد. بازار کارا بایستی نسبت به اطلاعات جدید، حساس باشد. اگر اطلاعات جدیدی به اطلاع عموم برسد، قیمت‌ها متناسب با اطلاعات جدید تغییر خواهند نمود. کارایی اطلاعاتی خود به سه شکل ضعیف[2]، نیمه‌قوی[3] و قوی[4] تقسیم می گردد.
شکل ضعیف نشانگر گشت تصادفی بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند با بهره گیری از پیگیری تاریخی قیمت‌ها، بازدهی غیرمعمول بدست آورد و بدین ترتیب تحلیل تکنیکی در بازار سودمند نخواهد بود. در شکل نیمه قوی فرض می‌شودکه قیمت‌ها در هر لحظه از زمان تمامی اطلاعات منتشره قابل دسترس را در خود منعکس می‌کنند، از این رو تحلیل بنیادی منجر به کسب سود غیرمعمول نخواهد گردید. در شکل قوی گفته می گردد قیمت ها در هر زمان، تمامی اطلاعات عمومی و خصوصی را منعکس می‌کنند و کاربرد آن چنین خواهد بود که مبادله بر اساس اطلاعات نهانی سود غیرمعمول ایجاد نخواهد نمود.
2- کارایی تخصیصی[5] : یکی از عمده‌ترین پیامدهای کارایی بازار این می باشد که از منابع موجود به بهترین حالت و به شکل بهینه و مطلوب بهره‌برداری می گردد. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه، بایستی تأمین مالی شرکت‌ها و نهادها باشد. بازارهایی دارای کارایی تخصیصی می‌باشندکه در آنها پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بهره‌وری نهایی سرمایه، تأمین مالی می شوند. تخصیص هنگامی بهینه می باشد که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- کارایی عملیاتی[6]:کارایی عملیاتی تصریح به تسهیل و سرعت مبادله در بازار دارد که از طریق آن بازارهای سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می‌سازند. این نوع کارایی منجر به افزایش سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها می گردد. بازاری از نظر عملیاتی کارا به شمار می رود که هزینه انجام مبادلات در آن در حداقل ممکن باشد (تلنگی 1383، 5).
[1] Informational Efficiency
[2] Weak form
[3] Semi-Strong Form
[4] Strong Form
[5] Allocational Efficiency
[6] Operatinal Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:
با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:
سوال اصلی:
آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟
سوالات فرعی:

  • آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید