مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1 اهمیت مالیات
اصولاً مالیات از ابزار اصلی اداره حکومت می باشد. یعنی دولت و حکومت بدون پدیده مالیات غیر معقول می باشد. از سوی دیگر مالیات در حال حاضر در زندگی روزمره مردم یک امر عادی و لازم تلقی می گردد. (1375، حاتمی)
مقوله مالیات از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بایستی مورد توجه قرار گیرد و همچنین برخوردهای شفاف و اصولی را می طلبد زیرا مالیات بعنوان یک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقی شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتی در همان اقتصاد خواهد گردید. در خصوص اهمیت مالیات از جنبه های گوناگون اعم از سیاسی و اجتماعی ذکر این نکته کافی می باشد که پیدایش حقوق اساسی و حکومت مشروطه در انگلستان و نیز کسب استقلال آمریکا به آن نسبت داده شده می باشد. (1385 موحد).
مالیات یکی از منابع مهم بودجه ای دولت ها می باشد و تامین هزینه های دولت از محل مالیات منجر به پویایی و رشد اقتصادی می گردد. از طرفی هزینه تحمیلی ناشی از مالیات خوشایند سرمایه گذاران و مالکان نمی باشد، زیرا باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوی دولت می گردد. لذا واحدهای تجاری برای جلوگیری از کاهش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی با هدف تعدیل هزینه های ناشی از مالیات و افزایش ثروت سهامداران روی می آورند. اما زیرا برنامه های اجتناب مالیاتی همراه با ابهام و پنهان کاری می باشد، احتمال سوء بهره گیری مدیریت فرصت طلب از ابهام ایجاد شده هست. بنابرابن سوال این می باشد که آیا اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری و ارزش شرکتها ارتباط معکوس دارد یا خیر؟
2-2-2 تأثیر مالیات در جامعه:
الف) تامین هزینه های دولت به مقصود ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و… .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) تعدیل ثروت در بین دهک های اقتصادی جامعه با اعمال نرخ های مالیاتی
با این روش می توان از شکل گیری شکاف عمیق طبقاتی در جامعه جلوگیری نمود. در واقع از دیدگاه کلان اقتصادی، مالیات یکی از عمده ترین ابزار سیاست های اقتصادی دولت به شمار می رود. (1385 موحد).

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید